Pomoc dla rodziców, dzieci i nauczycieli


WychowujMY! – Czas, praca, pieniądze

Jak wpoić dzieciom rzetelność i obowiązkowość?
Nauczyć mądrego gospodarowania finansami
i czasem? 15. numer WYCHOWUJMY! podejmie – tak
ważne w życiu i w przygotowaniu dzieci do dorosłości
– kwestie.

Czas, praca, pieniądze


Fundacja twarze depresji

Szanowni Państwo,

Fundacja „Twarze depresji” prowadzi trzy programy bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej: dla dzieci i młodzieży, dorosłych z depresją i chorych na raka (www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna). Poniżej informujemy o działaniach Fundacji ważnych dla uczniów.

1. Fundacja „Twarze depresji” prowadzi program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i młodych dorosłych do 24. roku życia. Więcej informacji na stronie https://twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.


WychowujMY! – Trudności szkolne

Jak wspierać i motywować małego ucznia? Czy można pokonać szkolne lęki? Jak rodzice i szkoła mogą wspólnie działać dla dobra dziecka? W najnowszym numerze WYCHOWUJMY! przyjrzymy się szkolnym problemom i spróbujemy ukazać możliwości ich rozwiązania.

Trudności szkolne


WychowujMY! – Agresja

Skąd się bierze złość i agresja u dzieci? Jakie przybiera formy? Jak uczyć dziecko panowania nad złymi emocjami i wzmacniać je w sytuacji doznawania przemocy? W 13. numerze WYCHOWUJMY! skupiamy się na powszechnym problemie rówieśniczej przemocy i agresji – jego przyczynach i sposobach rozwiązania.

Agresja


Odnaleźć siebie – nowa platforma edukacyjna

To przygotowany przez Ośrodek Wsparcia Edukacji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki innowacyjny projekt, który powstał z myślą o pomocy młodym ludziom w nauce, ale nie tylko. Ma pomagać dzieciom i młodzieży zrozumieć otaczający ich świat i pokazać jak walczyć ze współczesnymi zagrożeniami. Na platformie odnalezcsiebie.edu.pl uczniowie znajdą też krótkie filmy, które w przystępny sposób pozwolą im uzupełnić wiedzę przekazywaną przez nauczycieli na lekcjach, a nauczyciele znajdą materiały dzięki którym urozmaicą swoje zajęcia.


WychowujMY! – Odpowiedzialność

Ukazał się 12. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „Odpowiedzialność”. Jak uczyć dzieci odpowiedzialności? Dlaczego współczesnym nastolatkom tak trudno dorosnąć? Na ile rodzice powinni angażować się w naukę dzieci? Bieżący numer WYCHOWUJMY! koncentruje się na zagadnieniu odpowiedzialności, która kształtowana jest przede wszystkim w rodzinie.

Odpowiedzialność


Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów,
z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte
w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie.  W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Ponad to opracowanie uwzględnia również ogólnopolskie infolinie i pomocowe strony internetowe.

Informator czerwiec 2023 roku


My rozmawiamy, Ty posłuchaj –
Relacje z naszymi dziećmi

Wychodząc oczekiwaniom naszych podopiecznych stworzyliśmy film wyjaśniający w jaki sposób utrzymać dobre relacje z innymi. Miłego oglądania!


WychowujMY! – Przyjaźń i kochanie

Ukazał się 11. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „Przyjaźń i kochanie”. Autorzy artykułów zwracają uwagę, jak wielką siłą jest miłość w życiu człowieka. Jednak miłość to nie tylko radosny czas zauroczenia, to nierzadko także gorycz porażki, odrzucenia, straty. Miłość to odpowiedzialność.

Przyjaźń i kochanie


Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – przyczyny problemów

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie uczeń może odnaleźć specjalistyczną pomoc? O tych i innych aspektach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą odpowiadać eksperci w kolejnych filmach. Pierwszy z nich dotyczy przyczyn problemów dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmowym.

Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

Tematyka podejmowana w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczy szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

•    Przyczyny problemów
•    Przyczyny problemów cz. II
•    Wsparcie instytucjonalne i organizacyjne


WychowujMY! – O chłopcach i dziewczynkach

Ukazał się 10. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „O chłopcach i dziewczynach”. Autorzy artykułów poszukują odpowiedzi na ciągle zadawane, fundamentalne pytania: Jak rozwijają się chłopcy, a jak dziewczynki?…

„O chłopcach i dziewczynkach”


Nowe materiały na ZPE

Zachęcamy do korzystania z nowych materiałów dydaktycznych udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Wśród nowych materiałów są zestawy narzędzi edukacyjnych wspierające proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych. W skład zestawów wchodzą

 • programy nauczania z konspektami scenariuszy zajęć i lekcji,
 • poradniki metodyczne z przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji,
 • scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych,
 • narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych.

Zestawy narzędzi edukacyjnych mogą stanowić inspirację dla nauczycieli do projektowania i prowadzenia lekcji lub zajęć w sposób wspierający wszechstronny rozwój dzieci i uczniów.

Link poniżej:

Zestawy narzędzi edukacyjnych


WychowujMY! – Dziecięce dramaty

Dlaczego dzieciństwo i dorastanie to nierzadko trudny, pełen napięć czas? Z jakimi problemami borykają się współczesne dzieci? W jaki sposób mądrze
reagować na dziecięce zmartwienia? W bieżącym numerze WYCHOWUJMY! zastanowimy się, co możemy ofiarować dzieciom, które otrzymały w dzieciństwie przyspieszony kurs dorosłości.

Dziecięce dramaty


Program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży „Nawigacja w każdą pogodę”

„Nawigacja w każdą pogodę” to bezpłatny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został opracowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej współfinansowanego ze środków programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” Szczegółowe informację na stronie poniżej: https://ipzin.org/


WychowujMY! – Pasje, marzenia, ideały

„Pasje, marzenia, ideały!” to tytuł nowego numeru dwumiesięcznika WychowujMY.

„Jak wychować dzieci, aby w życiu dążyły do spełniania marzeń? Czy sukces to efekt tylko genów,
samorodnych talentów i atmosfery panującej w rodzinnych domach, czy również hartu ducha, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu? – w niniejszym numerze „WychowujMY!” chcemy się zastanowić nad rolą rodziny w budzeniu i rozwijaniu dziecięcych pasji.” Serdecznie zachęcamy do pobrania czasopisma

„Pasje, marzenia, ideał”


Edukacja w zasięgu ręki

Edukacja XXI wieku stawia zarówno na rozwój indywidualny, jak i całego społeczeństwa. Staje się coraz bardziej dostępna. Ministerstwo Edukacji i Nauki przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich dostarcza nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na światowe trendy, zmiany społeczne i wyzwania, m.in. spowodowane przez pandemię. Edukacja musi odpowiadać na nasze zmieniające się potrzeby. W odpowiedzi na potrzeby w Polskim szkolnictwie powstała platforma „Edukacja w zasięgu ręki”. Platforma jest podzielona na 3 części, aby wspierać nauczycieli, uczniów i rodziców lub ich opiekunów.

 • Edukacja włączająca
  Edukacja włączająca, zwana także inkluzyjną, to  edukacja wspólna dzieci  ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi i sprawnymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych.
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
  W odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli, powstało interaktywne narzędzie, zawierające bezpłatne materiały edukacyjne i podręczniki online.
 • Zintegrowany System Kwalifikacji
  Dynamiczne zmiany na rynku pracy popychają Polaków do szukania nowych dróg zawodowych. Mowa tu zarówno o osobach stawiających pierwsze kroki w życiu zawodowym, zainteresowanych zmianą branży, jak i tych, którzy chcą wrócić do pracy po dłuższej przerwie.

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie zachęca do skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.


Wirtualne sieci i ich zagrożenia

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami. Poniżej zamieszczamy pliki pdf do broszur:

Dzieci w wirtualnej sieci

Nastolatki w wirtualnym tunelu


Prawdziwy skarb

Prawdziwy Skarb to projekt edukacyjny realizowany przez dwie organizacje społeczne: Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania, którego celem jest uczenie umiejętności:

 • budowania dobrych relacji w różnych kontekstach naszego życia: w związkach, w rodzinie, w szkole i pracy, w zarządzaniu pieniędzmi i w biznesie, w relacjach w społeczności lokalnej;
 • odkrywania swoich talentów i dzielenia się nimi z innymi;
 •  dobrego wychowywania dzieci na szczęśliwych ludzi;
 • mądrej pracy nad sobą.

Na stronie znajdą państwo kurs „Prawdziwe Relacje”, kompas talentów, grę rodzinną budującą relacje rodzinne. Link tutaj.


2. Fundacja zaprasza do udziału w organizowanym bezpłatnym webinarze o leczeniu depresji u dzieci i młodzieży. Wezmą w nim udział psychiatra i psychoterapeuta współpracujący z Fundacją „Twarze depresji” w ramach programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na stronie https://twarzedepresji.pl/webinary.

3. Organizacja przygotowała kompendium wiedzy o leczeniu depresji wśród dzieci i młodzieży — magazyn „Twarze depresji” nr 4/2021″ w całości poświęcony zdrowiu psychicznemu młodych. Z publikacji można by korzystać podczas lekcji wychowawczych, czy wydrukować samodzielnie dla uczniów do szkolnych bibliotek. Z magazynu uczniowie dowiedzą się nie tylko, jak leczyć depresję w ich wieku, ale również o możliwości skorzystania z bezpłatnych zdalnych konsultacji psychologiczno-psychiatrycznych prowadzonych przez Fundację dla dzieci i młodzieży.


Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – biuletyn NFZ

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia
Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem”


Gdzie zgłosić się z dzieckiem doświadczającym kryzysu psychicznego?

Zaburzenia nastroju, myśli samobójcze czy samookaleczenia – w dobie pandemii coraz więcej dzieci i nastolatków doświadcza problemów psychicznych. Gdzie jeszcze w regionie Białegostoku możemy udać się z dziećmi, które potrzebują wsparcia psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty? Poniżej znajdą państwo listę placówek świadczących pomoc: ambulatoryjną, osobom z autyzmem, terapii uzależnień oraz zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Kliknij tutaj


Lista placówek udzielających pomoc dla osób dotkniętych przemocą w woj. podlaskim

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów
oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie w województwie podlaskim w linku tutaj.


Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 już dostępna

Serdecznie zapraszamy do korzystanie z nowej odsłony platformy edukacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, szczególnie do zakładki „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, gdzie znajdą państwo materiały edukacyjne, webinary, informacje gdzie można uzyskać konkretną pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Link do platformy tutaj.


„Repetytorium Maturzysty” – pomoc w utrwaleniu materiału przed maturą

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do skorzystania z oferty edukacyjnej TVP. Z myślą o młodych ludziach, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, powstał cykl „Repetytorium Maturzysty”. To 70-minutowe programy telewizyjne poświęcone wybranym zagadnieniom z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Omawiają je doświadczeni nauczyciele i specjaliści w swoich dziedzinach. Materiały powstały we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Po lewej stronie znak zapytania, wykrzyknik i hasztag, pod spodem napis Repetytorium Maturzysty. Po prawej stronie napis na białym tle: Pasmo TVP dla maturzystów. Ciemne tło z ikonkami globusów, mikroskopów, notatników, urządzeń laboratoryjnych.
https://vod.tvp.pl/website/repetytorium-maturzysty,47781510

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.


Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


Programy edukacyjne GIS

Zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych, ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, promowanie zdrowego stylu życia – to najważniejsze założenia programów edukacyjnych opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z materiałów mogą korzystać uczniowie i nauczyciele podczas nauki zdalnej.

Po prawej stronie leżące dzieci ubrane w dżinsowe kurtki i spodnie oraz żółte koszulki. Dzieci są uśmiechnięte. Po prawej stronie logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz napis Programy edukacyjne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

„Trzymaj Formę!” – program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności

„Trzymaj Formę!” to program propagujący zdrowy styl życia, zbilansowane odżywianie oraz aktywnością fizyczną. Przygotowała go Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.
W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, a także na tym, jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. 

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Program jest realizowany przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat negatywnych skutkach działania dymu tytoniowego. Ważnym aspektem programu jest także kształtowanie świadomych, asertywnych postaw dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Więcej informacji o programach edukacyjnych GIS


MY Rodzice

„Wychowanie dziecka to fascynująca podróż i my chcemy ci w niej towarzyszyć!” W projekcie My Rodzice chcemy prowadzić rodziców poprzez fascynujący świat wiedzy psychologiczno-pedagogicznej przydatnej w świadomym wychowywaniu dziecka. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebook oraz na YouTube.


HEJT W INTERNECIE

Niemiłe, obraźliwe, wulgarne komentarze w sieci to niestety już prawie codzienność i mroczna strona internetu. Na wpisy hejterów natykamy się niemal pod każdym opublikowanym tam tekstem. Bardzo często zawierają one wulgarne wyzwiska, ośmieszanie oraz poniżanie.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji powstał spot profilaktyczny skierowany głównie do rodziców w ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, aby uświadamiać oraz zapobiegać hejtowi wśród dzieci i młodzieży.


Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci toższansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.


Zdrowie psychiczne w czasie kwarantanny
Część I.

Źródło: https://twitter.com/mz_gov_pl/status/1244308339841888256


Pandemia koronawirusa bardzo zmieniła nasze plany, zakłócając koncerty i wycieczki, zamykając wiele muzeów i wystaw i zmuszając nas do siedzenia w domu. Nie jest to jednak powód do smutku – nowe technologie umożliwiają urozmaicenie wypoczynku bez naruszania kwarantanny.

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii. Zapraszamy na cykl filmów przygotowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia na kanale „Akademia NFZ” na YouTube.

Od 31 marca Akademia NFZ zaprasza codziennie na nowy film – o lęku i strachu, o izolacji i utracie kontroli, o potrzebie wsparcia i natrętnych myślach. Pomoc psychologiczna dla każdego, kto zmaga się się z niepokojem i zaburzeniami emocjonalnymi, wywołanymi kryzysem społecznym i zdrowotnym stanu epidemii.Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii – zwiastun
https://www.youtube.com/watch?v=JHIPgNNpFcU&list=PLZ2X-9LnwIVGKMYST9rzCs5KqLiPy1q17

01. Lęk co zrobić, by Tobą nie zawładnął
02. Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi
03. Kontrola – jak jej nie stracić
04. Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić
05. Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
06. Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić
07. Techniki relaksacji – jak się zregenerować
08. Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
09. Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość
10. Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie

Opracował: Andrzej Święcicki – Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A