Działanie przeciw agresji

Jednym z najczęściej dyskutowanych problemów, w tym również  w mediach, są zachowania agresywne dzieci i młodzieży – od wulgarnego słownictwa poczynając, poprzez obmawianie kolegów, wyszydzanie, izolowanie, zastraszanie, aż do zachowań przestępczych, jak gwałty, znęcanie się fizyczne, czy zabójstwa. Wraz z rosnącym dostępem do nowych technologii informacyjnych pojawiła się nowa forma, jak cyberprzemoc. Młodzież coraz częściej wykorzystuje media elektroniczne do prześladowania nielubianych osób – nękania SMS-ami, rozpowszechniania plotek i oszczerstw na internetowych blogach, zamieszczania filmów, które maja na celu skompromitowanie kogoś. Niezależnie jednak od tego, czy akty agresji i przemocy mają miejsce w szkole, czy też w cyberprzestrzeni, dokonują ich wychowankowie szkoły i kadra pedagogiczna powinna na nie zareagować.


Poniżej zamieszczamy poradniki oraz materiały dydaktyczne, które mogą wspomóc przeciwdziałaniu agresji, cyberprzemocy oraz samoświadomości zapobieganiu niepożądanych zachowań.


HEJT W INTERNECIE

Niemiłe, obraźliwe, wulgarne komentarze w sieci to niestety już prawie codzienność i mroczna strona internetu. Na wpisy hejterów natykamy się niemal pod każdym opublikowanym tam tekstem. Bardzo często zawierają one wulgarne wyzwiska, ośmieszanie oraz poniżanie.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji powstał spot profilaktyczny skierowany głównie do rodziców w ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, aby uświadamiać oraz zapobiegać hejtowi wśród dzieci i młodzieży.


Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci toższansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.


Trudne zachowanie dziecka

W życiu codziennym wielu rodziców spotyka się z trudnymi zachowaniami swoich dzieci i często nie wiedzą, jak na te zachowania powinni reagować, aby rozwiązać problem, zamiast go utrwalać. Poniżej

znajduję się artykuł, który objąśni jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka?


TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Metoda ta jest stosowana szeroko. Mogą z niej korzystać tak dzieci jak i dorośli. Poniżej znajdą państwo ćwiczenia do samodzielnej pracy z dzieckiem.

TUS – Ćwiczenia nr 1
TUS – Ćwiczenia nr 2
Plansza Kostka
TUS – Ćwiczenia nr 3
Plansza Autoportret
TUSĆwiczenia nr 4
Gra – Co w sobie lubię
TUSĆwiczenia nr 5
Tarcza – Cel Pal
TUSĆwiczenia nr 6
Serce pełne emocji
Emocje – Twarze


Poradniki i instruktaże dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

Materiały i obrazy pochodzą z zasobów udostępnionych przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Materiały i obrazy pochodzą z zasobów udostępnionych przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A