Warto przeczytać

Jak być dobrym rodzicem

Jak wspierać abstynencję dziecka?

Karać czy …?

Trudności bycia rodzicem

Tyle miłości – ile wymagań

Wskazówki dotyczące pomocy uczniom niesłyszącym i słabosłyszącymWskazówki dotyczące pomocy uczniom słabowidzącym

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji? Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów

List do zdolnych dzieci…

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Lateralizacja

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski