Pracownicy

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

 • Nazwisko: Mrowiński Imię (imiona): Dariusz
  Funkcja: Dyrektor
  Specjalność: pedagog, pedagog specjalny, socjoterapeuta
 • Nazwisko: Kulmacz Imię (imiona): Agnieszka
  Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • Nazwisko: Myślińska Imię (imiona): Marta
  Specjalność: psycholog
 • Nazwisko: Nitkiewicz Imię (imiona): Honorata Anna
  Specjalność: psycholog
 • Nazwisko: Święcicki Imię (imiona): Andrzej
  Specjalność: psycholog, socjoterapeuta, terapeuta SI
 • Nazwisko: Cichocki Imię (imiona): Piotr Marcin
  Specjalność: psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
 • Nazwisko: Hapunik Imię (imiona): Dariusz
  Specjalność: psycholog
 • Nazwisko: Gała Imię (imiona): Kacper
  Specjalność: psycholog
 • Nazwisko: Wilczyńska Imię (imiona): Anna
  Specjalność: pedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
 • Nazwisko: Pułaska Imię (imiona): Katarzyna
  Specjalność: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 • Nazwisko: Wysocka-Rutkowska Imię (imiona): Edyta
  Specjalność: pedagog, terapeuta SI
 • Nazwisko: Łapińska Imię (imiona): Anna
  Specjalność: pedagog
 • Nazwisko: Zawadzka Imię (imiona): Marta
  Specjalność: pedagog, terapeuta SI
 • Nazwisko: Ostrowiecka Imię (imiona): Maria Małgorzata
  Specjalność: neurologopeda, logopeda
 • Nazwisko: Złotorzyńska Imię (imiona): Krzysztofa
  Specjalność: neurologopeda, surdologopeda, logopeda, terapeuta karmienia
 • Nazwisko: Szczytko-Monach Imię (imiona): Paulina
  Specjalność: neurlogopeda, logopeda
 • Nazwisko: Grądzka Imię (imiona): Justyna
  Specjalność: neurlogopeda, logopeda
 • Nazwisko: Fiłończuk Imię (imiona): Ilona
  Specjalność: logopeda

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A