Kontakt

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

W związku z pracami remontowymi lokalizacja kancelarii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku została zmieniona.

Zapraszamy na parter w prawym skrzydle budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

Tel. 85 741 62 35

NIP: 966-16-85-459

REGON: 052213037

e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na EPUAP: /PPP-PBialystok/SkrytkaESP


Adres elektronicznej skrzynki podawczej


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A