Terminy zespołów orzekających i konsultacyjnych

TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH
w II semestrze roku szkolonego 2023/2024

od godz. 15:15

 • 06.03.2024 r.
 • 20.03.2024 r.
 • 10.04.2024 r.
 • 24.04.2024 r.
 • 08.05.2024 r.
 • 22.05.2024 r.
 • 05.06.2024 r.
 • 19.06.2024 r.
 • 03.07.2024 r.
 • 17.07.2024 r.
 • 07.08.2024 r.
 • 21.08.2024 r.

TERMINY GODZIN KONSULTACYJNYCH

w II semestrze roku szkolonego 2023/2024

godz. 13:00-14:30

 • 13.03.2024 r.
 • 27.03.2024 r.
 • 03.04.2024 r.
 • 17.04.2024 r.
 • 15.05.2024 r.
 • 29.05.2024 r.
 • 12.06.2024 r.
 • 26.06.2024 r.
 • 10.07.2024 r.
 • 17.01.2024 r.
 • 24.07.2024 r.
 • 31.07.2024 r.
 • 14.08.2024 r.
 • 28.08.2024 r. RP

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A