Sala doświadczania świata

OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

„To jedyna taka sala terapeutyczna w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej województwie podlaskim. Sala Doświadczania Świata to miejsce, gdzie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami mogą do woli korzystać ze specjalistycznego sprzętu usprawniającego zmysły.”

Takie informację oraz podobne mogą państwo przeczytać o naszej poradni w Kurierze Porannym, Gazecie Współczesnej oraz na stronie Polskiego Radia Białystok i Radia ESKA. W czwartek 21 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Sali Doświadczania Świata w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w towarzystwie Pana Starosty – Jana Bolesława Perkowskiego oraz Pana Wicestarosty – Romana Czepe oraz ww. przedstawicieli gazet, a także Twojej Telewizji Regionalnej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 9a16f57b461cf3bf62a5efbcbec7cfed-300x169.jpg
Dzięki inicjatywie naszej Pani Dyrektor – Anny Sawickiej i ciągłego wzbogacania oferty terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, prócz Sali Doświadczania Świata  PPP-P w Białymstoku może pochwalić się posiadaniem także SALI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, GABINETU NEUROTERAPII BIOFEEDBACK ORAZ GABINETU TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ PROF. A.A. TOMATISA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bcba3b40fff740377ce31a0b69a4a195-300x169.jpg
„W ciągu ostatnich dwóch lat dokonaliśmy zakupów na wyposażenie sal w białostockiej poradni na kwotę 100 tys. złotych – mówi Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego. – Ale w kogo mamy inwestować, jak nie w dzieci, które potrzebują pomocy, aby potem mogły zdobyć odpowiednie wykształcenie. Bo nie zawsze dzieci nadpobudliwe, które sprawiają problemy nauczycielom, są niezdolne. To wynika z ich dysfunkcji i jesteśmy od tego, aby im pomóc.”

źródło: Kurier Poranny

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screenshot_2021-01-25-W-Powiatowej-Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej-w-Bialymstoku-otwarto-Sale-Doswiadczania-Swiata-zd...1-284x300.png
źródło: Polskie Radio Białystok

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia i pomoce edukacyjne stymulujące rozwój zmysłów. Znajdują się w niej przedmioty, zabawki, gry, panele sensoryczne, kurtyna światłowodowa, łóżko wodne, przedmioty do rehabilitacji, panel podświetlany z transparentnymi bryłami.

Głównym celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Pobyt w sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, daje możliwość cieszenia się z doświadczanych doznań zmysłowych. Podstawowe zmysły są pobudzane łagodnymi wibracjami, muzyką i efektami świetlnymi.

Systematyczne dostarczanie i stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata m.in. pozytywnie wpływa na:

  • zwiększenie aktywności i motywacji do poznawania;
  • usprawnienie koncentracji uwagi i pamięci;  
  • odczuwanie zadowolenia, poczucie bezpieczeństwa i pokonywanie lęku;
  • zwiększenie poznawania, doświadczania i wrażliwości na różne bodźce;
  • doskonalenie pracy poszczególnych analizatorów;
  • kontrolę własnego ciała, poprawę orientacji w jego schemacie i przestrzeni;
  • rozwój funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Dodatkowo w szczególny sposób przyspiesza terapię dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej (zarówno tych z nadwrażliwością na bodźce świetlne jak i poszukujących silnej stymulacji wzrokowej), ale również z innymi zaburzeniami integracji sensorycznej.