Rejonizacja

Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obowiązuję rejonizacja zaznaczając, że dziecko uczy się w szkole objętej rejonizacją. W przypadku, gdy dziecko nie rozpoczęło nauki w szkole/przedszkolu obowiązuję miejsce zamieszkania dziecka.

Gminy, w których znajdują się szkoły należące do PPP-P:

 • CZARNA BIAŁOSTOCKA
 • CHOROSZCZ
 • DOBRZYNIEWO DUŻE
 • GRÓDEK
 • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
 • MICHAŁOWO
 • SOBOLEWO
 • SUPRAŚL
 • TYKOCIN
 • WASILKÓW
 • ZABŁUDÓW

Drogi rodzicu w pierwszej kolejności należy złożyć ZGŁOSZENIE NA BADANIE w Kancelarii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub przesłać na e-mail/pocztą polską.

Wniosek na badanie jest w zakładce DRUKI.
Kancelaria PPP-P przyjmuję interesantów w godzinach :
8.00-15.30
Od poniedziałku do piątkuDeklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A