Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białymstoku

STATUT
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zatwierdzony Uchwałą nr 2/2023/2024 z dnia 29.11.2023 r. Rady Pedagogicznej

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski