Druki

Rodzicu! Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejności druk uzupełnionego
ZGŁOSZENIA NA BADANIE (pkt 1)
poprzez wysłanie go e-mailem na adres: kontakt@pppp.bialystok.pl lub pocztą polską  na adres: ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok. Dodatkowo trzeba pamiętać, że naszą placówkę obowiązuje REJONIZACJA, więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.
 1. Zgłoszenie na badanie wersja doc 
 2. Zgłoszenie na badanie wersja pdf
 3. Zgłoszenie na badanie/ЗАЯВА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ (j. ukraiński)

 4. Zgłoszenie na badanie/APPLICATION FOR DIAGNOSIS (j. angielski)
 5. Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 lub Nr 2 w Białymstoku
 6. Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka w celu kształcenia specjalnego
 3. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka w celu nauczania indywidualnego
 4. Zaświadczenie lekarskie – w celu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/kształcenia
 5. Opinia na potrzeby zespołu orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku
 6. Opinia o dziecku w celu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 7. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia
 8. Druk zgody na badania słuchu i wzroku i wad postawy
 9. Druk zgody na obserwację dziecka w szkole/przedszkolu
 10. Wniosek w sprawie wydania opinii dla ucznia szkoły ponadpodstawowej, u którego podejrzewa się występowanie specyficznych trudności w uczeniu się
 11. Wniosek o wydanie opinii
 12. Podanie o wydanie kopii opinii/orzeczenia

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A