Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne z „Realizacji zajęć w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku jako WOKRO”

Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024

Treść zamówienia publicznego

Link do zamówienia publicznego na stronie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dff3fe9e-c665-11ee-a84d-d63fc4d19e65


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I