Terapia Tomatisa

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku dzięki wsparciu władz Powiatu Białostockiego jako pierwsza w województwie podlaskim może zapewnić dzieciom wsparcie poprzez trening uwagi słuchowej.

Jedno z działań poradni „Przez ucho do języka – wykorzystanie treningu słuchowego prof. A.A. Tomatisa w terapii logopedycznej” zostało uznane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za ” Dobrą Praktykę”

Metoda prof. A. A. Tomatisa – Trening uwagi słuchowej

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane. Podczas treningu indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. W czasie sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz:

● Etap I – 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15 dni, po dwie godziny dziennie;

● Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza kładzie nacisk na pracę z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest dokładnym wywiadem dotyczącym przebiegu ciąży, rozwoju dziecka oraz o przebytych chorobach oraz testem uwagi lateralizacji słuchowej – badaniem za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowych, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Z terapii prof. A. A. Tomatisa korzystają dzieci, młodzież i dorośli.

Ten trening przeznaczony jest m.in. dla:

 • dzieci z problemami szkolnymi
 • dzieci z dysleksją
 • dzieci autystycznych
 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi
 • osób z problemami radzenia sobie ze stresem
 • osób mających problemy związane z depresją i brakiem energii
 • osób dorosłych z zaburzeniami pamięci
 • osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele
 • osób chcących doskonalić swój potencjał
 • wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych

Rezultaty Treningu Uwagi Słuchowej A.A. Tomatisa:

 • polepszenie koordynacji ruchowej
 • lepsze radzenie sobie z emocjami
 • zmniejszenie stresu
 • zwiększenie koncentracji
 • większa efektywność zapamiętywania
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości

Efekty w nauce języków:

 • znacznie przyśpieszona przyswajalność słownictwa
 • krótszy czas nauki – szybsze i trwalsze zapamiętywanie
 • lepszy akcent
 • płynność wypowiedzi
 • poprawa w rozumieniu języka

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

CAPF – Słuchanie i słyszenie

Obraz pochodzi ze strony centrumapf.pl

Opracowała: Małgorzata Szeszel – Pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku