Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych działających na rzecz dzieci. Poniżej zamieszczamy „Politykę i procedurę ochrony małoletnich przed krzywdzenie” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku oraz skrócona wersję obrazkową dla dzieci i młodzieży.

Polityka oraz procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Standardy-ochrony-maloletnich-gazetka

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A