Pomoc dla rodziców, dzieci i nauczycieli


WychowujMY! – Trudności szkolne

Jak wspierać i motywować małego ucznia? Czy można pokonać szkolne lęki? Jak rodzice i szkoła mogą wspólnie działać dla dobra dziecka? W najnowszym numerze WYCHOWUJMY! przyjrzymy się szkolnym problemom i spróbujemy ukazać możliwości ich rozwiązania.

Trudności szkolne


WychowujMY! – Agresja

Skąd się bierze złość i agresja u dzieci? Jakie przybiera formy? Jak uczyć dziecko panowania nad złymi emocjami i wzmacniać je w sytuacji doznawania przemocy? W 13. numerze WYCHOWUJMY! skupiamy się na powszechnym problemie rówieśniczej przemocy i agresji – jego przyczynach i sposobach rozwiązania.

Agresja


Odnaleźć siebie – nowa platforma edukacyjna

To przygotowany przez Ośrodek Wsparcia Edukacji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki innowacyjny projekt, który powstał z myślą o pomocy młodym ludziom w nauce, ale nie tylko. Ma pomagać dzieciom i młodzieży zrozumieć otaczający ich świat i pokazać jak walczyć ze współczesnymi zagrożeniami. Na platformie odnalezcsiebie.edu.pl uczniowie znajdą też krótkie filmy, które w przystępny sposób pozwolą im uzupełnić wiedzę przekazywaną przez nauczycieli na lekcjach, a nauczyciele znajdą materiały dzięki którym urozmaicą swoje zajęcia.


WychowujMY! – Odpowiedzialność

Ukazał się 12. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „Odpowiedzialność”. Jak uczyć dzieci odpowiedzialności? Dlaczego współczesnym nastolatkom tak trudno dorosnąć? Na ile rodzice powinni angażować się w naukę dzieci? Bieżący numer WYCHOWUJMY! koncentruje się na zagadnieniu odpowiedzialności, która kształtowana jest przede wszystkim w rodzinie.

Odpowiedzialność


Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów,
z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte
w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie.  W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Ponad to opracowanie uwzględnia również ogólnopolskie infolinie i pomocowe strony internetowe.

Informator czerwiec 2023 roku


My rozmawiamy, Ty posłuchaj –
Relacje z naszymi dziećmi

Wychodząc oczekiwaniom naszych podopiecznych stworzyliśmy film wyjaśniający w jaki sposób utrzymać dobre relacje z innymi. Miłego oglądania!


WychowujMY! – Przyjaźń i kochanie

Ukazał się 11. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „Przyjaźń i kochanie”. Autorzy artykułów zwracają uwagę, jak wielką siłą jest miłość w życiu człowieka. Jednak miłość to nie tylko radosny czas zauroczenia, to nierzadko także gorycz porażki, odrzucenia, straty. Miłość to odpowiedzialność.

Przyjaźń i kochanie


Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – przyczyny problemów

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie uczeń może odnaleźć specjalistyczną pomoc? O tych i innych aspektach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą odpowiadać eksperci w kolejnych filmach. Pierwszy z nich dotyczy przyczyn problemów dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmowym.

Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

Tematyka podejmowana w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczy szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

•    Przyczyny problemów
•    Przyczyny problemów cz. II
•    Wsparcie instytucjonalne i organizacyjne


WychowujMY! – O chłopcach i dziewczynkach

Ukazał się 10. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Temat numeru to „O chłopcach i dziewczynach”. Autorzy artykułów poszukują odpowiedzi na ciągle zadawane, fundamentalne pytania: Jak rozwijają się chłopcy, a jak dziewczynki?…

„O chłopcach i dziewczynkach”


Nowe materiały na ZPE

Zachęcamy do korzystania z nowych materiałów dydaktycznych udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Wśród nowych materiałów są zestawy narzędzi edukacyjnych wspierające proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych. W skład zestawów wchodzą

 • programy nauczania z konspektami scenariuszy zajęć i lekcji,
 • poradniki metodyczne z przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji,
 • scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych,
 • narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych.

Zestawy narzędzi edukacyjnych mogą stanowić inspirację dla nauczycieli do projektowania i prowadzenia lekcji lub zajęć w sposób wspierający wszechstronny rozwój dzieci i uczniów.

Link poniżej:

Zestawy narzędzi edukacyjnych


WychowujMY! – Dziecięce dramaty

Dlaczego dzieciństwo i dorastanie to nierzadko trudny, pełen napięć czas? Z jakimi problemami borykają się współczesne dzieci? W jaki sposób mądrze
reagować na dziecięce zmartwienia? W bieżącym numerze WYCHOWUJMY! zastanowimy się, co możemy ofiarować dzieciom, które otrzymały w dzieciństwie przyspieszony kurs dorosłości.

Dziecięce dramaty


Program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży „Nawigacja w każdą pogodę”

„Nawigacja w każdą pogodę” to bezpłatny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został opracowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej współfinansowanego ze środków programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” Szczegółowe informację na stronie poniżej: https://ipzin.org/


WychowujMY! – Pasje, marzenia, ideały

„Pasje, marzenia, ideały!” to tytuł nowego numeru dwumiesięcznika WychowujMY.

„Jak wychować dzieci, aby w życiu dążyły do spełniania marzeń? Czy sukces to efekt tylko genów,
samorodnych talentów i atmosfery panującej w rodzinnych domach, czy również hartu ducha, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu? – w niniejszym numerze „WychowujMY!” chcemy się zastanowić nad rolą rodziny w budzeniu i rozwijaniu dziecięcych pasji.” Serdecznie zachęcamy do pobrania czasopisma

„Pasje, marzenia, ideał”


Edukacja w zasięgu ręki

Edukacja XXI wieku stawia zarówno na rozwój indywidualny, jak i całego społeczeństwa. Staje się coraz bardziej dostępna. Ministerstwo Edukacji i Nauki przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich dostarcza nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na światowe trendy, zmiany społeczne i wyzwania, m.in. spowodowane przez pandemię. Edukacja musi odpowiadać na nasze zmieniające się potrzeby. W odpowiedzi na potrzeby w Polskim szkolnictwie powstała platforma „Edukacja w zasięgu ręki”. Platforma jest podzielona na 3 części, aby wspierać nauczycieli, uczniów i rodziców lub ich opiekunów.

 • Edukacja włączająca
  Edukacja włączająca, zwana także inkluzyjną, to  edukacja wspólna dzieci  ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi i sprawnymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych.
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
  W odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli, powstało interaktywne narzędzie, zawierające bezpłatne materiały edukacyjne i podręczniki online.
 • Zintegrowany System Kwalifikacji
  Dynamiczne zmiany na rynku pracy popychają Polaków do szukania nowych dróg zawodowych. Mowa tu zarówno o osobach stawiających pierwsze kroki w życiu zawodowym, zainteresowanych zmianą branży, jak i tych, którzy chcą wrócić do pracy po dłuższej przerwie.

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie zachęca do skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.


Wirtualne sieci i ich zagrożenia

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami. Poniżej zamieszczamy pliki pdf do broszur:

Dzieci w wirtualnej sieci

Nastolatki w wirtualnym tunelu


Prawdziwy skarb

Prawdziwy Skarb to projekt edukacyjny realizowany przez dwie organizacje społeczne: Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania, którego celem jest uczenie umiejętności:

 • budowania dobrych relacji w różnych kontekstach naszego życia: w związkach, w rodzinie, w szkole i pracy, w zarządzaniu pieniędzmi i w biznesie, w relacjach w społeczności lokalnej;
 • odkrywania swoich talentów i dzielenia się nimi z innymi;
 •  dobrego wychowywania dzieci na szczęśliwych ludzi;
 • mądrej pracy nad sobą.

Na stronie znajdą państwo kurs „Prawdziwe Relacje”, kompas talentów, grę rodzinną budującą relacje rodzinne. Link tutaj.


Fundacja twarze depresji

Szanowni Państwo,

Fundacja „Twarze depresji” prowadzi trzy programy bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej: dla dzieci i młodzieży, dorosłych z depresją i chorych na raka (www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna). Poniżej informujemy o działaniach Fundacji ważnych dla uczniów.

1. Fundacja „Twarze depresji” prowadzi program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i młodych dorosłych do 24. roku życia. Więcej informacji na stronie https://twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.

2. Fundacja zaprasza do udziału w organizowanym bezpłatnym webinarze o leczeniu depresji u dzieci i młodzieży. Wezmą w nim udział psychiatra i psychoterapeuta współpracujący z Fundacją „Twarze depresji” w ramach programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na stronie https://twarzedepresji.pl/webinary.

3. Organizacja przygotowała kompendium wiedzy o leczeniu depresji wśród dzieci i młodzieży — magazyn „Twarze depresji” nr 4/2021″ w całości poświęcony zdrowiu psychicznemu młodych. Z publikacji można by korzystać podczas lekcji wychowawczych, czy wydrukować samodzielnie dla uczniów do szkolnych bibliotek. Z magazynu uczniowie dowiedzą się nie tylko, jak leczyć depresję w ich wieku, ale również o możliwości skorzystania z bezpłatnych zdalnych konsultacji psychologiczno-psychiatrycznych prowadzonych przez Fundację dla dzieci i młodzieży.


Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – biuletyn NFZ

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia
Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem”


Gdzie zgłosić się z dzieckiem doświadczającym kryzysu psychicznego?

Zaburzenia nastroju, myśli samobójcze czy samookaleczenia – w dobie pandemii coraz więcej dzieci i nastolatków doświadcza problemów psychicznych. Gdzie jeszcze w regionie Białegostoku możemy udać się z dziećmi, które potrzebują wsparcia psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty? Poniżej znajdą państwo listę placówek świadczących pomoc: ambulatoryjną, osobom z autyzmem, terapii uzależnień oraz zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Kliknij tutaj


Lista placówek udzielających pomoc dla osób dotkniętych przemocą w woj. podlaskim

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów
oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie w województwie podlaskim w linku tutaj.


Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 już dostępna

Serdecznie zapraszamy do korzystanie z nowej odsłony platformy edukacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, szczególnie do zakładki „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, gdzie znajdą państwo materiały edukacyjne, webinary, informacje gdzie można uzyskać konkretną pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Link do platformy tutaj.


„Repetytorium Maturzysty” – pomoc w utrwaleniu materiału przed maturą

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do skorzystania z oferty edukacyjnej TVP. Z myślą o młodych ludziach, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, powstał cykl „Repetytorium Maturzysty”. To 70-minutowe programy telewizyjne poświęcone wybranym zagadnieniom z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Omawiają je doświadczeni nauczyciele i specjaliści w swoich dziedzinach. Materiały powstały we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Po lewej stronie znak zapytania, wykrzyknik i hasztag, pod spodem napis Repetytorium Maturzysty. Po prawej stronie napis na białym tle: Pasmo TVP dla maturzystów. Ciemne tło z ikonkami globusów, mikroskopów, notatników, urządzeń laboratoryjnych.
https://vod.tvp.pl/website/repetytorium-maturzysty,47781510

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.


Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


Programy edukacyjne GIS

Zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych, ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, promowanie zdrowego stylu życia – to najważniejsze założenia programów edukacyjnych opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z materiałów mogą korzystać uczniowie i nauczyciele podczas nauki zdalnej.

Po prawej stronie leżące dzieci ubrane w dżinsowe kurtki i spodnie oraz żółte koszulki. Dzieci są uśmiechnięte. Po prawej stronie logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz napis Programy edukacyjne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

„Trzymaj Formę!” – program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności

„Trzymaj Formę!” to program propagujący zdrowy styl życia, zbilansowane odżywianie oraz aktywnością fizyczną. Przygotowała go Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.
W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, a także na tym, jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. 

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Program jest realizowany przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat negatywnych skutkach działania dymu tytoniowego. Ważnym aspektem programu jest także kształtowanie świadomych, asertywnych postaw dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Więcej informacji o programach edukacyjnych GIS


MY Rodzice

„Wychowanie dziecka to fascynująca podróż i my chcemy ci w niej towarzyszyć!” W projekcie My Rodzice chcemy prowadzić rodziców poprzez fascynujący świat wiedzy psychologiczno-pedagogicznej przydatnej w świadomym wychowywaniu dziecka. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebook oraz na YouTube.


HEJT W INTERNECIE

Niemiłe, obraźliwe, wulgarne komentarze w sieci to niestety już prawie codzienność i mroczna strona internetu. Na wpisy hejterów natykamy się niemal pod każdym opublikowanym tam tekstem. Bardzo często zawierają one wulgarne wyzwiska, ośmieszanie oraz poniżanie.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji powstał spot profilaktyczny skierowany głównie do rodziców w ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, aby uświadamiać oraz zapobiegać hejtowi wśród dzieci i młodzieży.


Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci toższansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.


Zdrowie psychiczne w czasie kwarantanny
Część I.

Źródło: https://twitter.com/mz_gov_pl/status/1244308339841888256


Pandemia koronawirusa bardzo zmieniła nasze plany, zakłócając koncerty i wycieczki, zamykając wiele muzeów i wystaw i zmuszając nas do siedzenia w domu. Nie jest to jednak powód do smutku – nowe technologie umożliwiają urozmaicenie wypoczynku bez naruszania kwarantanny.

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii. Zapraszamy na cykl filmów przygotowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia na kanale „Akademia NFZ” na YouTube.

Od 31 marca Akademia NFZ zaprasza codziennie na nowy film – o lęku i strachu, o izolacji i utracie kontroli, o potrzebie wsparcia i natrętnych myślach. Pomoc psychologiczna dla każdego, kto zmaga się się z niepokojem i zaburzeniami emocjonalnymi, wywołanymi kryzysem społecznym i zdrowotnym stanu epidemii.Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii – zwiastun
https://www.youtube.com/watch?v=JHIPgNNpFcU&list=PLZ2X-9LnwIVGKMYST9rzCs5KqLiPy1q17

01. Lęk co zrobić, by Tobą nie zawładnął
02. Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi
03. Kontrola – jak jej nie stracić
04. Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić
05. Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
06. Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić
07. Techniki relaksacji – jak się zregenerować
08. Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
09. Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość
10. Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie

Opracował: Andrzej Święcicki – Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A