No Image

Zgłoszenie na badanie Rodzicu! Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejnościZGŁOSZENIE NA BADANIEpoprzez wysłanie go e-mailem na adres: kontakt@pppp.bialystok.pl lub pocztą […]

No Image

Rejonizacja

26 września 2019 Marek 0

Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obowiązuję rejonizacja zaznaczając, że dziecko uczy się w szkole objętej rejonizacją. W przypadku, gdy dziecko nie rozpoczęło nauki w szkole/przedszkolu obowiązuję miejsce […]

No Image

Raport z ewaluacji problemowej

21 września 2017 Marek 0

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Deklaracja w sprawie dostępnościOświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny […]

No Image

Koncepcja pracy

21 września 2017 Marek 0

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki – uaktualnienie – zawarta w raporcie z ewaluacji wewnętrznejw roku szkolnym 2016/2017 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ma niedługi staż […]

No Image

Warto przeczytać

21 września 2017 Marek 0

Jak być dobrym rodzicem Jak wspierać abstynencję dziecka? Karać czy …? Trudności bycia rodzicem Tyle miłości – ile wymagań Wskazówki dotyczące pomocy uczniom niesłyszącym i […]