No Image

Rejonizacja

26 września 2019 Marek 0

Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obowiązuję rejonizacja zaznaczając, że dziecko uczy się w szkole objętej rejonizacją. W przypadku, gdy dziecko nie rozpoczęło nauki w szkole/przedszkolu obowiązuję miejsce […]

No Image

Terminy zespołów orzekających i konsultacyjnych

21 września 2017 Marek 0

TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 godz. 15.15 05.02.2020r. 19.02.2020r. 04.03.2020r. 18.03.2020r. 01.04.2020r. 22.04.2020r. 06.05.2020r. 20.05.2020r. 03.06.2020r. 17.06.2020r. 01.07.2020r. 15.07.2020r. 19.08.2020r. 26.08.2020r. […]

No Image

Raport z ewaluacji problemowej

21 września 2017 Marek 0

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ   Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 […]

No Image

Terapie

21 września 2017 Marek 0

CO NOWEGO ? CO DOBREGO ? KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA jako metoda wspierająca proces uczenia się dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce Co to takiego kinezjologia edukacyjna? […]

No Image

Koncepcja pracy

21 września 2017 Marek 0

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki – uaktualnienie – zawarta w raporcie z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017   Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ma […]

No Image

Warto przeczytać

21 września 2017 Marek 0

Wskazówki dotyczące pomocy uczniom niesłyszącym i słabosłyszącym Wskazówki dotyczące pomocy uczniom słabowidzącym Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji? Kilka praktycznych uwag […]

No Image

Zestaw ćwiczeń

21 września 2017 Marek 0

Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi:  Zabawy wprowadzające sekwencje, np. – głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało) – powtórz numer telefonu (zaczynamy […]

No Image

Druki

21 września 2017 Marek 0

Zgłoszenie na badanie Wniosek do Zespołu Orzekającego Wniosek o wydanie opinii Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka […]

No Image

Literatura

21 września 2017 Marek 0

Zagadnienia logopedyczne Bladowska J. (2012) Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumienie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. Bogdańska T., Olszewska G. M. (2009) Rymowanki do ćwiczeń stymulujących […]