O Poradni

UWAGA

Szanowni Państwo!
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
informuje, iż w dniach 16.03 – 10.04.2020 roku nie odbędą się planowane zajęcia prowadzone bezpośrednio z dziećmi/uczniami i ich rodzicami.
Działania te wynikają z dbałości o bezpieczeństwo klientów i pracowników poradni. Jednocześnie informuję, iż placówka nie będzie zamknięta.
Zachęcam jednak do rezygnacji z kontaktu bezpośredniego na rzecz kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. W tym okresie pracownicy pedagogiczni poradni pełnią dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 14.00, a kancelaria jest czynna od 8.00 do 15.00.
Numer telefonu: 85 741 62 35, 518 974 432 oraz adres e-mail: kontak@pppp.bialystok.pl

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy nie zgłaszać się do kancelarii w poradni osobiście. Zgłoszenia na badania dzieci można wysyłać e-mailem (kontakt@pppp.bialystok.pl)  lub listem za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 741 62 35, 518 974 452.
Dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Co roku 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

To święto zostało ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.
Zapraszamy do obejrzenia filmu POZNAJ AUTYZM
W tym dniu na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami zachęcamy do:

 • ubrania się na niebiesko
 • ozdobienia swojego okna niebieskim światłem lub innymi elementami (papierowymi niebieskimi puzzlami, sercami lub dłońmi)

Bądźmy tego dnia razem!
Pokażmy, że jesteśmy solidarni z osobami z ASD!

Opracowała: Małgorzata Szeszel – Logopeda i pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Zdrowych, spokojnych, pełnych nadziei, wiary i miłości Świąt Wielkanocnych oraz obfitości łask od Zmartwychwstałego Chrystusa na każdy dzień życzy Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku


Drodzy rodzice!

Nasi specjaliści w trosce o twoje dziecko i jego rozwój są w trakcie opracowywania materiałów do wykorzystania w czasie wolnym, które możesz znaleźć w zakładce materiały do pobrania. Zachęcamy do jej zapoznania!  


Koronawirus – W jaki sposób rozmawiać z dziećmi  o COVID-19 i jak postępować w czasie kwarantanny?

Zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której priorytem jest zadbanie o zdrowie swoje i innych poprzez izolację (pozostanie w domu).

 • Z aktualnych informacji i zaleceń dotyczące koronawirusa możemy korzystać na stronie: gov.pl/web/koronawirus.
 • Wielu rodziców niepokoi się doniesieniami na temat braku możliwości pozostawania z dziećmi na oddziałach szpitalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował na tę sytuację. Informacje dostępne są na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-rodzic-ma-prawo-byc-z-dzieckiem-w-szpitalu-i-podczas-epidemii?fbclid=IwAR0cDU4mkMqYzHucnmoWrFQQDnjUFws4l5y-IuorlFKPi8M-yXqJ4BtwAdk

Pamiętaj!

 • W jaki sposób rozmawiać z dziećmi o koronawirusie.

Nasze dzieci różnie zareagowały na aktualną sytuację. Niektóre z nich poczuły radość a być może nawet ciekawość.  Część zaczęła złościć się na tak duże zmiany. Sporo dzieci odczuwa lęk związany z niepewnością, zagrożeniem zdrowia swojego lub bliskich. Zadaniem rodziców jest obserwacja i wsłuchanie się w to, co mówią nasze pociechy. Pozostawanie czujnym, jaki jest stan zdrowia dzieci oraz to jak radzą sobie z emocjami. Warto zwrócić uwagę czy ta sytuacja nie przeciąża nazbyt atmosfery panującej w domu. Czy dostęp do aktualnych informacji jest równoważony innymi aktywnościami. A może postępujemy, jako rodzice zupełnie inaczej i np.unikamy rozmów na ten temat i to my nie chcemy rozmawiać. Nasz odbiór aktualnej sytuacji na pewno wpływa na to jak reagują nasze dzieci.

Przygotujmy się do rozmowy z dziećmi, bądźmy świadomi faktów związanych z wirusem. Przekazujmy informacje rzeczowo, spokojnie, bez wyolbrzymiania ich, ale też bez umniejszania. Jeśli na któreś z pytań dzieci nie znamy odpowiedzi- wprost o tym powiedzmy. Omówmy uczucia, jakie mogą pojawiać się w sytuacji izolacji. Może warto zrobić listę aktywności, które będą służyły temu, aby trudne myśli nie opanowały naszej głowy. Zastanówmy się razem, w jaki sposób spędzać czas, aby wśród członków rodziny panował dobry nastrój. Ważna jest świadomość, że czasami każdy może chcieć pobyć samemu. Powiedzmy dziecku, w jaki sposób my radzimy sobie z lękiem. spokojnie wysłuchajmy tego, co nurtuje dziecko. Dajmy czas na złość, płacz, trudne emocje. Starajmy się wdrażać i pilnować zdrowych nawyków: diety, odpowiedniej ilości snu, ćwiczeń fizycznych, higieny.

Pomocą służą również książeczki dostępne w sieci, np.:

www.rozalek.com/KoronaWirusSrodki.pdf

 • W jaki sposób wykorzystać energię dzieci będąc w domu?

Przykłady znajdziesz w zakładce materiały do pobrania tutaj


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH I KONSULTACJACH

W RAMACH SIECI  WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

MIEJSCE: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Stanowią dobre uzupełnienie innych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania zespołów przedmiotowych. Ułatwiają wymianę doświadczeń, poznawanie dobrych rozwiązań praktycznych, generowanie pomysłów, inicjowanie nowych działań, a tym samym rozwój kompetencji skupionych w ich ramach uczestników. Ponadto udział nauczycieli w pracach sieci daje im możliwość stałego kontaktu z osobami, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-maila poradni: kontakt@pppp.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi sieć.

Tematyka sieci:

 • Plany zajęć aktywności, tablice motywacyjne – mgr Małgorzata Szeszel, mgr Anna Jaźwińska-Chren, mgr Maria Ostrowiecka –
  XI-XII 2019r.;
 • „Diagnostyka logopedyczna dziecka z wybiórczością pokarmową” – mgr Anna Jaźwińska-Chren – I-II 2020r.;
 • 05.02.2020r. godz. 12.00Sieć współpracy doradztwa zawodowego „Prezentacja programu i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w Szkole Podstawowej w Gródku”;
 • 14.02.2020r. godz. 8.00 „Diagnoza trudności szkolnych” –
  mgr Katarzyna Pułaska;
 • 24.02.2020r. godz. 13.00-15.00 „Uczeń z dysleksją w szkole” –
  mgr Anna Szwarc, mgr Katarzyna Pułaska;

 • 05.03.2020r. godz. 14.00-15.30 – Plany zajęć aktywności, tablice motywacyjne – mgr Małgorzata Szeszel, mgr Anna Jaźwińska-Chren.
##################

Koncepcja pracy

PORADNIA JEST CZYNNA:

KANCELARIA:
Poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 15:30

W Poradni zatrudnieni są specjaliści:

– Psycholodzy:
PON. – PT. 8:00 – 16:00

– Logopedzi:
PON. – PT. 8:00 – 17:00

– Pedagodzy
PON. – PT. 8:00 – 16:30

Terapeuci.

TEL. (085) 741 62 35

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK
Adres elektronicznej skrzynki podawczej

______________________________________________________________________________

Ośrodek Koordynacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

Dyrektor Poradni informuje, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Białostockim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 6. zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.

Zadanie finansowane z Budżetu Państwa

Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku,

ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) telefonicznie: 85 741 62 35

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania psychoedukacyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej; poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1. Dostęp do danych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisała
Anna Sawicka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białymstoku

_____________________________________________________

1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000