Kontakt

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku

UL. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

Tel. 85 741 62 35

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00 – 15:30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej