Zestaw ćwiczeń

Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi:

 Zabawy wprowadzające sekwencje, np.
– głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało)
– powtórz numer telefonu (zaczynamy od 3,4 cyfr – dziecko ma je powtórzyć)
– jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy…”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.
Można wprowadzać różne odmiany tej zabawy poprzez zmianę początkowych zdań, np. „Jesteśmy w sklepie i kupujemy…”, „Na urodziny Paweł dostał…”
• Rymowanki – nauka krótkich rymowanych wierszyków, wyliczanek, również z wprowadzaniem towarzyszących temu gestów
• Wymieniamy ciąg słów. Na ustalone wcześniej słowo lub grupę słów dziecko ma klasnąć np. na słowo: lampa lub na nazwy kolorów, potraw itp.
• Nazywamy szybko i wskazujemy na sobie części ciała. Dziecko ma je wskazywać na sobie. Dla zmylenia co jakiś czas wskazujemy część ciała inną niż wymieniamy – zadaniem dziecka jest wskazywać prawidłowo na podstawie usłyszanej instrukcji słownej.
• Dziecko kładzie się lub siada wygodnie i słucha uważnie odgłosów z otoczenia, a potem ma je wymienić. Zadanie można utrudnić poprzez nakazanie wymienienia odgłosów w kolejności, w jakiej się pojawiały (możemy sami „produkować” różne odgłosy- np. skrzypienie drzwi, stukanie, szuranie, szeleszczenie gazetą itd.)
• Podaj kolejność: za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy parawan a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności
• Pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy aby przez 30sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku.
• Powtarzamy dziecku 10 razy pewną sekwencję słów (na przykład: KOMIN, KACZKA, KANAPA, KRZESŁO, KROWA, KOT, KACZKA, KOGUT, KURA), a następnie prosimy aby powtórzyło wyrazy w tej samej kolejności
• Wystukujemy dziecku pewien rytm a następnie prosimy aby powtórzył. Przeprowadzamy kilka prób
• Czytamy /opowiadamy dziecku krótką historyjkę i prosimy o uważne przysłuchiwanie się. Przykład: „dzieci zbudowały zamek z piasku, zrobiły mu dwie bramy, trzy wieże, na jednej z nich powiewała chorągiew. Był piękny słoneczny dzień. Dzieci śmiały się, bawiły foremkami, lepiły kule z piasku. Aż mama zawołała ich na obiad. Po południu, gdy Tomek wrócił do piaskownicy zobaczył, że połowa zamku jest zburzona. Bardzo się tym zmartwił i postanowił szybko odbudować zamek”.
• Po wysłuchaniu całego opowiadania prosimy dziecko o odpowiedzenie na kilka pytań:
• z ilu kul zrobimy był bałwan?
• ile miał guzików?
• z czego dzieci zrobiły nos bałwanka?
• kto pierwszy zauważył, że bałwan zniknął?
• dlaczego mama zawołała dzieci do domu? Itp.
– „Daj mi / wyjmij” – do zabawy tej będzie potrzebny woreczek lub nieprzezroczysta reklamówka i kilka drobnych zabawek lub przedmiotów codziennego użytku. Wkładamy przedmioty do woreczka (zaczynamy od 3-5 przedmiotów). Każdy przedmiot nazywamy przynajmniej 2-krotnie. Część zasadnicza ćwiczenia polega na wykonaniu polecenia: „Daj mi (wyjmij) lalkę (misia)”. Następnie wydłużamy zadanie „Daj lalkę, misia, klocek”. Starajmy się przestrzegać kolejności wyjmowanych przedmiotów. Zadanie można utrudnić poprzez dodanie kolejnych elementów. Robimy to tylko wtedy, gdy dziecko dobrze zapamiętało poprzednie polecenie (liczbę i kolejność nazw przedmiotów).
– „Znajdź i ułóż kolejno” – zabawa ta wymaga przygotowania kilku obrazków. Najpierw nazywamy pr przedstawione na obrazkach, a następnie „na oczach dziecka” zakrywamy i mieszamy obrazki. Przystępujemy do części zasadniczej. Mówimy do dziecka „znajdź i ułóż kolejno: kurę i kaczkę”, potem dodajemy więcej wyrazów, np. kurę, psa, kota… dziecko rozpoczyna układanie dopiero wtedy, gdy zakończymy wyliczanie nazw zwierząt.
– „Miś na wycieczce” – najpierw bawimy się z dzieckiem wykonując jedną czynność i wielokrotnie ją nazywając. Potem, w trakcie zabawy, następuje zasadniczy moment – opowiadamy dziecku historyjkę: „Miś spotkał w lesie skrzata, który ma czarodziejską moc”. Od tej chwili miś wykonuje tylko te czynności, które podyktuje mu skrzat. Oczywiście niektóre czynności są pozorowane, np. pływanie, wchodzenie na drzewo.
– „Dom”- inna wersja powyższego ćwiczenia.
– Zapamiętywanie nazw kolorów
– Zapamiętywanie kolejności kilku dźwięków (instrumenty, odgłosy zwierząt, odgłosy otoczenia). Zaczynamy od zapamiętania kolejności 2 dźwięków, stopniowo zwiększając ich liczbę.
.Odtwarzanie struktur dźwiękowych
• wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół – trzy klaśnięcia – dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);
• wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów – można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny.

-wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na daną literkę, np. „k” – klamka, klatka itp.

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową:

– układanki, np., puzzle, kolorowe figury geometryczne, domina;
– wyszukiwanie różnic między obrazkami;
– układanie kart w takiej kolejności, w jakiej były pokazywane;
– układanie figur geometrycznych według wzoru/z pamięci;
– kończenie rozpoczętych obrazków/wzorów;
– odtwarzanie rysunkiem pokazanej na krótko figury/wzoru/układu linii;
– rysowanie konturów wg podanego wzoru – dziecko otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu;
– kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty;
– wypełnianie konturów – pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką;
– uzupełnianie niekompletnych figur – dziecko otrzymuje karton z narysowanymi niekompletnymi figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur. Zadaniem dziecka jest uzupełnianie tych figur;
– dziecko otrzymuje karton z rysunkami z kompozycjami składającymi się z kilku figur. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie figur;
– segregowanie obrazków na grupy tematyczne;
– poszukiwanie identycznych obrazków/wzorów graficznych;
– wykreślanie obrazków, które nie pasują do pozostałych;
– liczenie elementów na obrazkach;
– rozwiązywanie labiryntów/rebusów;
– wyszukiwanie wskazanych liter/sylab w tekście (np. w gazecie);
– tworzenie albumu z literami;
– wyszukiwanie wyrazów zawierających podaną literę/sylabę;
– uzupełnianie wyrazów brakującymi literami;
– wykreślanie niepotrzebnych liter w wyrazach;
– łączenie w pary takich samych wyrazów, ale napisanych inną czcionką.
– wyszukiwanie takiego samego wyrazu w grupie wyrazów podobnych w zapisie;
– wyszukiwanie w diagramie ukrytych wyrazów.

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową:
– zabawy w rozpoznawanie dźwięków z otoczenia: co upadło, co przyjechało, czym uderzono?;
– odszukiwanie źródła dźwięku, np. ukryj dzwoniący budzik, zadaniem dziecka jest odszukanie przedmiotu;
– jaka to melodia – nucisz znane dziecku piosenki, a ono je rozpoznaje;
– ile zdań powiedziałam? – mówisz dziecku, zdania, a ono układa tyle patyczków, ile usłyszy zdań;
– pokazując dziecku różne przedmioty, wypowiadaj pierwszą cześć słowa, poproś, aby dziecko je kończyło;
– segregowanie wyrazów wg podanej głoski: na początku i na końcu;
– prosi dziecko, aby wybrzmiało głoski w podanych słowach, policzyło głoski;
– prosimy dziecko, aby za pomocą klaskania podzieliło podawane słowa na sylaby;
– mówimy zdanie. Prosimy dziecko, aby policzyło w nim wyrazy. Możemy pomóc dziecku biorąc pasek papieru i rozcinając go na tyle części, ile jest wyrazów;
– mówimy dziecku samogłoskę, np.,,a’’ i prosimy, aby z nią utworzyło sylabę (ze słuchu) łącząc ją z podanymi spółgłoskami m-a= ma, t-a=ta;
– mówimy głoski i prosimy dziecko, aby powiedziało jakie tworzą słowo, np.A-l-a;
– mówimy sylaby i prosimy dziecko, aby powiedziało jakie tworzą słowo, sa-mo-lot;
– mówimy grupę sylab, prosimy dziecko, aby powiedziało, które sylaby się powtarzają, np. ba ga da ba.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni (podnoszące poziom graficzny pisma):
– ćwiczenia rozmachowe – ,,rysowanie’’ w powietrzu dużych kształtów;
– owijanie sznurka wokół nadgarstka przy użyciu jednej ręki;
– haftowanie na tekturkach z dziurkami, na płótnie;
– zagniatanie i chowanie paska bibuły raz w prawej, raz w lewej dłoni;
– przyszywanie guzików, szycie ubranek dla lalek;
– zwijanie wełny w kłębek;
– lepienie z plasteliny, wydzieranki, wyklejanki;
– oburęczne malowanie dużych kształtów, np.kół;
– ugniatanie dużych i małych kulek z gazety bibuły;
– ugniatanie w dłoniach dużych i małych gumowych piłeczek;
– naśladowanie gry na fortepianie jedna ręką i obiema;
– ćwiczenie palców- otwieranie, zamykanie dłoni;
– masowanie dłoni, przedramion, ramion;
– kreślenie na piasku, kaszy;
– rzeźbienie w mydle, gipsie, glinie;
– tworzenie różnych form ze śniegu, piasku, masy papierowej;
– techniki orgiami;
– teatrzyki cieni, pacynki, marionetki, kukiełki;
– kolorowanie płaszczyzn w książeczkach z obrazkami;
– uzupełnianie obrazków;
– przerysowywanie rysunków zgodnie z wzorem;
– kalkowanie;
– pisanie po śladzie;
– obrysowywanie przedmiotów;
– rysowanie z wykorzystaniem szablonów;
– rysowanie według wzoru;
– ćwiczenia w liniaturze;
– zakreskowywanie konturowych rysunków liniami pionowymi/poziomymi/ukośnymi;
– pisanie alfabetu bez odrywania ręki, rysowanie ,,leniwej’’ ósemki.

Opracowała: mgr Katarzyna Pułaska
na podstawie dostępnej literatury

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*