Zespół Szkół w Turośni Kościelnej organizuje w dniu 10.10.2019r. konferencję pt.: „W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej”.

Z racji, iż organizowana przez nas konferencja ma wymiar naukowy, edukacyjny i wychowawczy, wpisuje się w priorytety Państwa Placówki. Adresatami konferencji są dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, rodzice oraz uczniowie z powiatu białostockiego. Poniżej zostały szczegółowo przedstawione dane dotyczące przedsięwzięcia oraz organizatorów.
1) Nazwa organizatora i dane teleadresowe
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna, 085 650 52 10
2) Data i miejsce przedsięwzięcia
Konferencja odbędzie się 10.10.2019 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej , ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna
3) Program przedsięwzięcia
Program Konferencji:
9:00 – 9:30 – Rejestracja gości
9:30 – 10:00 – Powitanie gości
10:00 – 10:40 – Przykład dobrych praktyk – Przedstawienie „Calineczka” Teatru Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej „Turgina
10:40 – 11:00 – Przerwa na kawę
11:00 – 11:45 – Metody pracy z dzieckiem/uczniem zaburzeniami integracji sensorycznej.
Dostosowanie warunków pracy w szkole -mgr Barbara Snarska – Setiarso
(terapeuta SI Warszawa)
11:45 – 12:00 – Przerwa na kawę
12:00-12:45 – Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przedstawiciel Fundacji „A jak” – mgr Ewa Kowalewska (pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą)
12:45 – 13:00 – Przerwa na kawę

13:00-13:30 – Dobre praktyki – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej – mgr Ewa Chrabołowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej)
13:30-14:00 – Przerwa na poczęstunek
14:00-14:45 – „Organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji włączającej” – Dr Małgorzata Bilewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, terapeuta)
14:45-15:00 – Przerwa na kawę
15:00-15:45 – Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej -doświadczenia własne – dr Katarzyna Nadachewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
15:45-16:00 – Panel dyskusyjny

4) Oczekiwania od poradni
Chcielibyśmy przyznania prawa do posługiwania się logotypem Poradni w materiałach informacyjno-promocyjnych wydarzenia, umieszczenie informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej Poradni oraz rozpropagowanie programu przesłanego w załączniku.
5) Oferowane świadczenia
Udział w bezpłatnej konferencji
6) Dane do kontaktu
Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska – 085 650 52 10, e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl
Koordynator przedsięwzięcia – Tomasz Śliwowski 516159566, t.sliwowski@zs.turosnkoscielna.pl