Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:

fizykoterapeutów,terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, pedagogów, lekarzy,trenerów jazdy konnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:
fizykoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, pedagogów, lekarzy, trenerów jazdy konnej.

Do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu białostockiego, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).