Terminy zespołów orzekających i konsultacyjnych

TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH
w I semestrze roku szkolonego 2023/2024

od godz. 15:15

 • 06.09.2023 r.
 • 20.09.2023 r.
 • 04.10.2023 r.
 • 18.10.2023 r.
 • 08.11.2023 r.
 • 22.11.2023 r.
 • 06.12.2023 r.
 • 13.12.2023 r.
 • 10.01.2024 r.
 • 24.01.2024 r.
 • 07.02.2024 r.
 • 21.02.2024 r.

TERMINY GODZIN KONSULTACYJNYCH

w I semestrze roku szkolonego 2023/2024

godz. 13:00-14:30

 • 13.09.2023 r. RP
 • 27.09.2023 r.
 • 11.10.2023 r.
 • 25.10.2023 r.
 • 15.11.2023 r.
 • 29.11.2023 r.
 • 20.12.2023 r.
 • 27.12.2023 r.
 • 03.01.2024 r.
 • 17.01.2024 r.
 • 31.01.2024 r. RP
 • 14.02.2024 r.
 • 28.02.2024 r.

Deklaracja w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022.03.10. Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raport zamieszczamy poniżej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Czytaj dalej


Inspektor Ochrony Danych
Marek Falkowski

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A