Spotkania i warsztaty

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów,
psychologów i logopedów
na spotkanie warsztatowe: