Spotkania i warsztaty

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów,
psychologów i logopedów
na spotkanie warsztatowe:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH I KONSULTACJACH W RAMACH SIECI
WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

MIEJSCE:          Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Stanowią dobre uzupełnienie innych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania zespołów przedmiotowych. Ułatwiają wymianę doświadczeń, poznawanie dobrych rozwiązań praktycznych, generowanie pomysłów, inicjowanie nowych działań, a tym samym rozwój kompetencji skupionych w ich ramach uczestników. Ponadto udział nauczycieli w pracach sieci daje im możliwość stałego kontaktu z osobami, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-maila poradni: kontakt@pppp.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi sieć.

Tematyka sieci:

  • Plany zajęć aktywności, tablice motywacyjne – mgr Małgorzata Szeszel, mgr Anna Jaźwińska-Chren, mgr Maria Ostrowiecka – XI-XII.2019r.;
  • „Diagnostyka logopedyczna dziecka z wybiórczością pokarmową” – mgr Anna Jaźwińska-Chren – I-II.2020r.;
  • 05.02.2020r. godz. 12.00 Sieć współpracy doradców zawodowych – „Prezentacja programu i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w Szkole Podstawowej w Gródku”;
  • 14.02.2020r. godz. 8.00 „Diagnoza trudności szkolnych” mgr Katarzyna Pułaska;
  • 24.02.2020r. godz. 13.00-15.00 „Uczeń z dysleksją w szkole” – mgr Anna Szwarc, mgr Katarzyna Pułaska;
  • 05.03.2020r. godz. 14.00-15.30 – Plany zajęć aktywności, tablice motywacyjne – mgr Małgorzata Szeszel, mgr Anna Jaźwińska-Chren.