Prezentacja poradni

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
W Białymstoku

ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok
e-mail: ppppbialystok@wp.pl

Dlaczego w nasze logo wpisane jest drzewo?

Zdrowe drzewo jest symbolem siły, wzrastania , spełnienia, odradzania. Naszą pracę w poradni pragniemy postrzegać jako źródło wzmocnienia dla tych wszystkich którzy tego potrzebują: dzieci, młodzieży, rodziców czy nauczycieli.

Drzewo to także symbol natury. Poradnia powiatowa choć siedzibę ma w mieście wojewódzkim gości w swoich progach przede wszystkim mieszkańców 10 gmin, dla których drzewa są nieodłącznym elementem krajobrazu. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej.

Nasza siedziba

Siedziba Poradni znajduje się w centrum Białegostoku w jednej z najstarszych dzielnic- Bojary.
Dojazd do poradni jest dogodny.

Rodzice mają czasami problem ze znalezieniem wejścia do poradni, gdyż znajduje się ono z innej strony niż wejście główne do budynku.

Zajmujemy pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze.

Na piętrze drugim znajdują się:
-Poczekalnia
-Kancelaria
-Księgowość
-Gabinet dyrektora
-4 gabinety diagnostyczne
-Pokój socjalny
-toalety

Na piętrze pierwszym znajdują się:

– 2 gabinety do terapii logopedycznej

– Sala badań grupowych oraz terapii grupowej

Kancelaria

Kancelaria to bardzo ważne miejsce dla rodziców i starszej młodzieży. Tutaj odbywa się pierwszy kontakt z „poradnią”. Dlatego stworzyliśmy warunki do tego aby każdy kto wchodzi do tego pomieszczenia czuł się bezpiecznie, traktowany z należytą uwagą i zrozumieniem.

Poczekalnia

– Ogromny hol na II piętrze przeznaczony został na poczekalnię.
– Tutaj rodzice wraz z dziećmi oczekują na badanie diagnostyczne
– W czasie kiedy dzieci są pod opieką badających rodzice mają czas na lekturę ulotek, informacji umieszczonych na tablicach lub poczytanie kolorowej prasy.
– Dla małych dzieci jest specjalny kącik do zabawy. Pomimo informacji, że kanapy przeznaczone są dla małych dzieci, dorośli uwielbiają siadać właśnie na nich!

Gabinety psychologiczne

– W tych gabinetach odbywa się diagnoza psychologiczna
– Jeden z nich przystosowany jest do przeprowadzania komputerowego badania wzroku
– W poradni zatrudnionych jest 4 psychologów

Gabinety pedagogiczne

– Tutaj odbywa się diagnoza pedagogiczna oraz indywidualna terapia dla dzieci młodszych i starszych, które mają trudności w nauce o podłożu dyslektycznym

– Aktualnie 4 pedagogów wykonuje powyższe zadania

Gabinety logopedyczne

– Tutaj odbywa się diagnoza przyczyn trudności w mówieniu, prowadzona jest praca korekcyjna wad wymowy, a także terapia wspomagająca kształtowanie się mowy.

– W poradni pracuje trzech logopedów- 2 zatrudnionych na całym etacie i jeden na pół.

Sala badań grupowych i terapii

W tym największym pomieszczeniu odbywają się:
– badania grupowe uczniów klas III-gimnazjum mających problemy zdrowotne oraz niezdecydowanych jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną.
– zajęcia arteterapii przeznaczone dla dzieci z deficytem uwagi, trudnościami emocjonalnymi, obniżoną sprawnością manualną
– grupowa terapia pedagogiczna
– warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla pracowników
– posiedzenia zespołu orzekającego
– zajęcia prowadzone metodą kinezjologii edukacyjnej

 

Pokój socjalny

– Pełni wieloraką rolę
– Jest miejscem wymiany bieżących informacji
– Wzajemnych konsultacji
– Posiedzeń zespołu organizacyjno-problemowego
– Korzystania z dostępu do internetu

MOCNE STRONY

– Wzrasta świadomość rodziców – chętniej korzystają z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
– Zmniejszył się czas oczekiwania na badania – u blisko 65% respondentów do ok.1 miesiąca.
– Badania przeprowadzane były wg obowiązujących standardów.
– Poradnia zapewnia poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję klientom poradni.
– W miarę potrzeby pracownicy służą radą tym wszystkim, którzy mają problemy w skompletowaniu dokumentacji i wypełnieniu wniosku.
– Wydane przez poradnię opinie satysfakcjonują rodziców bądź prawnych opiekunów. Ocenili je jako czytelne, zawierające realne propozycje rozwiązań problemów, uwzględniające warunki życia dziecka.
– Na wysoką jakość wydawanych przez pracowników opinii wpłynęło również dostrzeżenie przez pracowników mocnych stron i możliwości badanych dzieci.
– Nauczyciele i rodzice wysoko oceniają skuteczność spotkań z pracownikami poradni – w zakresie pomocy wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci i młodzieży, a także kierowanej do rodziców i nauczycieli.
– Prowadzenie przez pracowników poradni zajęć długoterminowych, 40-godzinnych warsztatów dla nauczycieli i treningów dla rodziców spotyka się z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem.

– Spotkania z pracownikami pomagają zrozumieć nauczycielom, na czym polega zaburzenia funkcjonowania ucznia oraz pozwalają zorientować się, jak należy z nimi postępować i jak organizować im pomoc na terenie szkoły i w domu.
– Nauczyciele dostrzegają poprawę w opanowaniu umiejętności szkolnych wśród uczniów, którzy uczęszczają na terapię pedagogiczną do poradni oraz dostrzegają poprawę funkcjonowaniu uczniów w szkole i przedszkolu, którzy uczęszczają na terapię logopedyczną i arteterapię odbywającą się na terenie poradni. Wskazuje to na wysoką efektywność działań terapeutycznych.
– Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach do realizacji w szkołach są dostosowane do potrzeb badanych.
– Systematyczne i zaplanowane posiedzenia zespołu orzekającego oraz wnikliwe rozpatrywanie wniosków wpływają na lepszą organizację procesu diagnozowania.
– Posiedzenia zespołu organizacyjno-problemowego ułatwiają przepływ informacji i wzajemną współpracę.
– Doskonalenie pracowników w zakresie diagnozy wpływa na zwiększenie kompetencji i profesjonalizmu w tym zakresie.
– Współpraca dyrektora z pracownikami w zakresie zarządzania i organizacji

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą psychoedukacyjną oraz bardziej szczegółowymi informacjami o pracy poradni zapraszamy na naszą stronę internetetową.