TUS

Trening Umiejętności Społecznych:
Jest to forma treningu grupowego. W czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy, która posiada osoba uczestnicząca w zajęciach.

Główne cele zajęć:
– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
– zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (rozłożenie umiejętności na podstawowe, ważne kroki i zdobycie umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej),
– zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych
– zmniejszenie doświadczonego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Podstawowe umiejętności, które nabieramy w czasie TUS:
– zawierania znajomości
– słuchania
– zadawania pytań
– odmawiania
– inicjowania rozmowy
– dyskutowania
– reagowania na krytykę
– wyrażania krytyki
– radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów

Opracowała: Anna Szwarc – Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku