Terapia Taktylna

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Terapia taktylna:

 • zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń
 • dotykowych
 • reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni
 • działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy
 • obniża poziom stresu

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • lękiem i fobią
 • zachowaniami agresywnymi
 • opóźnieniami w rozwoju intelektualnym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Stymulacja systemu taktylnego znajduje zastosowanie jako samodzielna terapia bądź jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych. Jest to koncepcja wspierająca rozwój osób z różnego rodzaju zaburzeniami neurologicznymi czy zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Terapię taktylną można też stosować profilaktycznie, aby zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości rozwojowych w przyszłości (m.in. u niemowląt i dzieci należących do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego).

Opracowała: Małgorzata Szeszel – Pedagog, logopeda Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku