Socjoterapia

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rodzicu, jeżeli twoje dziecko przejawia obniżone poczucie własnej wartości, ma trudności z wyrażaniem emocji, słabo opanowało umiejętności społeczne, jest nieśmiałe, wycofane w kontaktach z rówieśnikami zapraszamy do udziału w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Na terenie poradni prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci nieśmiałych i dla dzieci z trudnościami w relacjach społecznych. Zajęcia odbywają się, co tydzień.  Program obejmuje cykl 10 spotkań po 60 min., na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości oraz poziomu aktywności uczestników. Uczestnikami zajęć są dzieci z klas I-III oraz  IV-VI. Grupa uczestników ( 6-10 ).

Celem zajęć jest m.in.:

  • poprawa społeczna i emocjonalna funkcjonowania dzieci nieśmiałych
  • zmniejszenie napięć i niepokoju związanych z kształtowaniem się własnej osoby
  • rozwijanie umiejętności komunikowania się
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć
  • kształtowanie swoich mocnych stron

Opracowała: Anna Wilczyńska – Pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku