No Image

Zgłoszenie na badanie Rodzicu! Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejnościZGŁOSZENIE NA BADANIEpoprzez wysłanie go e-mailem na adres: kontakt@pppp.bialystok.pl lub pocztą […]