04.12.2018 – Konferencja

Program konferecji:

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników i wspólne rozmowy przy kawie.

10:00 – 10:10 – Rozpoczęcie konferecnji

Anna Sawicka – Dyrekor Powiatowej Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstku.

Anna Szwarc – psycholog Powiatowej Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstku.

10:10 – 11:40

„Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.” – Ewa Ściana, Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan, Elżbieta ChrabołowskaKonsultanci CEN

11:40 – 12:00 – Przerwa kawowa. 

12:00 – 12:15Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnymAndrzej Święcicki – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

12:15 – 12:30„Kompetencje kluczowe w pracy doradcy zawodowego szkół podstawowychPiotr Cichocki – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

12:30 – 12:45Omówienie oferty Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku” – Katarzyna Pułaska – pedagog Powiatowej Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstku

13:00 – Zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

na konferencję pt.: 

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno – pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”

Termin: 04.12.2018 r.

Miejsce: Sala Konferencyjna Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
ul. Borsucza 2,

Organizatorzy:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku.

Ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok,

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  1. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Partner merytoryczny:

CEN Centrum Edukcji Nauczcieli w Białysmtoku.

Ul. Złota 4, 15 – 016 Białystok,